Thim Muskee

Taxeert gratis uw kunstwerk

PERMANENT DE BESTE KUNST UIT NOORD-NEDERLAND 

Hoge en Lage der A in de winter – Alexander van Noort 
AFM. 100x100cm 
€6.900,-
 

Alexander van Noort is in 1953 in Nederland geboren. Zijn vader was de kunstenaar Adriaen Cornelis van Noort. Hij is beroemd vanwege het schilderen van strandgezichten en bollenvelden en stond ook bekend als de laatste schilder van de Haagse School. 

Dorp in Friesland sneeuwlandschap – Wim van der Veer
AFM. 100x70cm 
€4.300,-

Wim van der Veer zijn werken bestaan uit sterke expressionistische landschappen. Decennialang was hij niet weg te denken uit de kunstwereld in Friesland. Zijn naam duikt voortdurend op in recensies van exposities en boeken over de Friese schilderkunst in de tweede helft van de twintigste eeuw.  

 

Boerderij in Drenthe – E B VAN DULMEN KRUMPELMANN
AFM. 60x55cm 
€7.900,-
 

Van Dulmen Krumpelman kwam in contact met De Ploeg en werd in 1925 lid van het Groningse genootschap. De onderwerpen van zijn schilderijen zijn vaak stadsgezichten, naakten, landschappen en Drentse boeren. Hij was lid van diverse genootschappen en werk van zijn hand in bezit van Rijksmuseum Amsterdam en Fries Museum Leeuwarden.

Donker Abstract – Gerriet Postma
AFM. 45x45cm 
 
“Een schilderij is goed, als het zindert van emotie.” Eén van de sterke uitspraken van Gerriet Postma (1932 – 2009).  In zijn werken is de dynamiek voelbaar en hij heeft internationale bekendheid gekregen met zijn expressionistische schilderijen.
Noorderhaven – Gert-Jan Veenstra
AFM. 70x50cm 
€4.900,-
 
Gert-Jan Veenstra werk past in de realistische traditie van de oude Hollandse meesters. De sfeer die hij op onnavolgbare wijze weet te scheppen, is onmiskenbaar zijn sfeer. Zijn werk, hoe realistisch ook, is herkenbaar en oninwisselbaar het zijne.
Donker Abstract – Gerriet Postma
AFM. 115x130cm 
€9.800,-
 
Gerriet Postma was een Nederlandse schilder. Postma was te omschrijven als een hevige man die heftige schilderijen maakte, met verfexplosies en abstracte kleurkluwens waar figuratie in doorschemert. De meest interessante en ook de beste noordelijke abstracte schilder van de vorige eeuw.
Meisjes aan de Drentse Aa – E.B. van Dulmen Krumpelmann
AFM. 60×90 cm
€8.900,-
 

Hoewel de schilder van Dulmen Krumpelmann opgroeide in Amsterdam werd hij erg aangetrokken door het Drentse platteland en logeerde er dan ook regelmatig om het Drentse landschap en het eenvoudige boerenleven vast te leggen op vele schilderijen, aquarellen en tekeningen. Hij vestigde zich er definitief na zijn huwelijk in 1921. Behalve in Nederland heeft van Dulmen Krumpelmann ook veel in het buitenland gewerkt. Vanaf het midden van de jaren twintig trok hij regelmatig naar Parijs, waar hij een

groot aantal doeken met gezichten op de brede boulevards heeft geschilderd. Tot op hoge leeftijd heeft hij doorgewerkt en een oeuvre opgebouwd dat uit ontelbare schilderijen, aquarellen en tekeningen bestaat van de meest uiteenlopende onderwerpen: landschappen, stads- en dorpsgezichten, kermis en circustaferelen, het boerenleven, portretten enz. Veel succes heeft hij geoogst met zijn schilderijen en aquarellen van naakte kinderen die in de Drentse Aa zwemmen en spelen, een thema dat hij sinds de jaren dertig veelvuldig heeft vastgelegd. Dit exemplaar heeft zelfs gestaan in de New York Times.